Okna na wymiar
Parametry szyb

1. Współczynnik "Ug"
Wpółczynnik ten można opisać, jako ilość ciepła traconego przez 1 metr kwadratowy szkła w ustalonych warunkach, gdy różnica między otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym wynosi 1* K (lub 1o C).
Im niższa jest wartość współczynnika przenikania ciepła szyby „Ug”, tym lepiej szyba chroni przed stratami ciepła. Jednostką współczynnika przenikania.

 

2. Współczynnik  SOLAR FACTOR "g"
Przepuszczalność energii słonecznej, to parametr pokazujący, jaka część promieniowania słonecznego padającego pod kątem zbliżonym do 90o, przepuszczona jest przez przeszklenie do wnętrza pomieszczenia. Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii „g” podawany jest zawsze, jako wartość % lub ułamek dziesiętny. Im wyższa jest % lub dziesiętna wartość całkowitego współczynnika przepuszczalności energii „g”, tym większe są pasywne zyski energii przenikającej przez szybę do wnętrza pomieszczenia.

 

3. Współczynnik "Lt"

Współczynnik przepuszczalności światła, to parametr pokazujący, jaka część światła widzialnego, padająca pod kątem bliskim 90o przepuszczana jest przez szkło. Współczynnik przepuszczalności światła „Lt” podawany jest zawsze, jako wartość %. Im wyższa jest % wartość współczynnika przepuszczalności światła, tym więcej światła przenika przez szybę do wnętrza pomieszczenia.

 

 

4. Współczynnik "Uw"

Współczynnik ten można opisać, jako ilość ciepła traconego przez element konstrukcyjny, np. okno w ustalonych warunkach, gdy różnica między otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym wynosi 1* K (lub 1o C).


Im niższa jest wartość współczynnika przenikania ciepła szyby „U”, tym lepiej okno chroni przed stratami ciepła. Jednostką współczynnika przenikania ciepła jest W/(m2 *K).

Na współczynnik „U” wpływ mają takie elementy jak:

 • współczynnik przenikania ciepła szyby „Ug”
 • ramka dystansowa
 • typ ramy okiennej (aluminium, PVC, drewno)
 • uszczelki

 

 

5. Mostek termiczny
Wskutek użycia ramek dystansowych powstaje liniowy mostek cieplny. Przez profile metalowe ciepło przenika prawie bez przeszkód na zewnątrz, i to na obwodzie całego okna w strefie połączenia szyby z ramą. Ten efekt wywiera nie tylko negatywny skutek na bilans cieplny budynku, lecz prowadzi także do schłodzenia temperatury powierzchni szyby wewnątrz pomieszczenia przy jej krawędzi. Gdy temperatura powierzchni szkła spada poniżej określonej temperatury tzw. punktu rosy, w tym miejscu tworzą się skropliny – pogorszenie komfortu i higieny jest często zgłaszane przez użytkowników. Obok aspektu szkodliwości dla zdrowia mieszkańców w przypadku występowania skroplin przez dłuższy czas może dojść do uszkodzenia ramy okna.


6. Ciepła ramka
Opracowywana przez Saint-Gobain „ciepła ramka” dystansowa dzięki swoim doskonałym właściwością termoizolacyjnym likwiduje efekt mostka termicznego, co znacząco wpływa na koszty ogrzewania i komfort użytkowania.

SGG SWISSPACER jest ulepszoną termicznie ramką dystansową ze złożonego tworzywa sztucznego opracowanego w astronautyce, któą można poddać recyklingowi. Wyjątkowo cienka folia metalowa z aluminium lub stali szlachetnej (0,03 mm) gwarantuje w SGG SWISSPACER zarówno szczelność gazów wypełniających jak i doskonałą przyczepność wszystkich materiałów izolacyjnych szyb zespolonych. SGG SWISSPACER ma tą samą geometrię zewnętrzną jak konwencjonalne wkładki z aluminium oraz wykazuje odporność mechaniczną i termiczną do temperatury 100°C.

Zalety:

 • unikalna matowa estetyka
 • stonowany, prostoliniowy wygląd
 • bez metalicznych odbić
 • standardowe kolory + kolory specjalne: np. pod szczególny system
 • doskonałe 90° kąty

 

7. Współczynnik "Rw"
Izolację akustyczną danej przegrody opisuje się za pomocą wskaźnika R wyrażającego różnicę pomiędzy hałasem wewnętrznym, a zewnętrznym. Konstruktorzy dobierają izolacyjność akustyczną R poszczególnych elementów konstrukcyjnych w taki sposób, aby osiągnąć wymaganą izolację akustyczną.Określenie izolacji akustycznej konstrukcji następuje za pomocą stosownej metody obliczeniowej, np. określonej w normie PN-EN 12354-3.

 

Izolacyjność akustyczna ważona Rw

Izolacyjność akustyczną ważoną Rw oblicza się na podstawie zestawienia zmierzonych wartości R (16 wartości dla 16 pasm 1/3 oktawy, między 100 Hz, a 3150 Hz) i krzywej odniesienia. Krzywa odniesienia jest tworzona w taki sposób, aby średnie odchylenie w dół krzywej od uzyskanych 16 wartości w wyniku pomiarów wynosiło mniej niż 2 dB. Wartość, jaką wskazuje tak wyznaczona krzywa dla częstotliwości 500 Hz, nosi nazwę izolacyjności akustycznej ważonej Rw (dB).

Rw to wskaźnik globalny, ogólny: ten sam wskaźnik może odnosić się do zmierzonych krzywych izolacyjności akustycznej (krzywych o różnym prze biegu).

Korekta dla różnych typów widma akustycznego (C i Ctr)
Najlepszy rezultat osiąga się, gdy konstrukcja zapewnia dobrą izolację akustyczną we wszystkich częstotliwościach, w których źródło hałasu jest silne. Dotychczas izolację akustyczną danej konstrukcji oceniano na podstawie jednego wskaźnika Rw, bez uwzględniania charakterystyk źródła hałasu. Mogło to prowadzić do błędnych inwestycji, a w rezultacie do niezadowalającego poziomu tłumienia hałasu.

Aby uniknąć tego rodzaju sytuacji, opracowano jednolity wskaźnik Rw (C; Ctr). Litery „tr” w dolnym indeksie pochodzą od słowa „trafic” (ruch uliczny). Korekta C (dB) jest stosowana w przypadku źródeł hałasu o wysokiej częstotliwości, np. szybki ruch uliczny, szybki ruch kolejowy, prze latujące w pobliżu samoloty, odgłosy życia codziennego, ludzka mowa, bawiące się dzieci. Korekta Ctr (dB) jest stosowana w przypadku źródeł hałasu o niskiej częstotliwości, np. ruch uliczny, muzyka dyskotekowa, powolny ruch kolejowy, samoloty w oddali. Korekty są obliczane na podstawie ważonych widm akustycznych A:

 • C: szum różowy;
 • Ctr: hałas uliczny.

Obie korekty są zazwyczaj liczbami ujemnymi, a ich zastosowa nie oznacza, że zbyt korzystna wartość izolacji akustycznej zostanie skorygowa na w dół. Są one obliczane przez laboratoria pomiarowe i pojawiają się obok wartości izolacyjności akustycznej Rw.

facebook twitter kontakt zadaj pytanie
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.